Teenused

Geodeesia

TOPO-GEODEETILISED ALUAPLAANID

Topo-geodeetilised alusplaanid ehk geoalused projekteerimiseks.

Vaata lähemalt

Geodeesia

TEHNOVÕRKUDE TEOSTUSJOONISED

Elektrivõrgu teostusjoonised
Sidevõrgu teostusjoonised
Tänavavalgustuse teostusjoonised
Vee- ja kanalisatsioonitrasside teostusjoonised

Vaata lähemalt

Geodeesia

EHITUSJÄRGNE KONTROLLMÕÕDISTUS

Kasutusloa taotlemisel on vajalik ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan.

Vaata lähemalt

Geodeesia

HOONE MÕÕDISTUSPROJEKT

Hoonete mõõdistus seest ja väljast. Korruste plaanid, fassaadi joonised, lõiked. Andmete esitamine Ehitisregistrisse, andmete esitamise teatis

Vaata lähemalt

Geodeesia

EHITUSGEODEETILISED TÖÖD

Hoone asukoha, nurkade, telgede jms märkimine
Teede, platside, piirdeaia jms märkimine

Vaata lähemalt

Sulge

Hinnapäring

Sulge

eas

01.juulist 2013 kuni 30. juunini 2014 aitas GEOPORT OÜ’l põhivara ja rakendustarkvara soetada Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse alustava ettevõtja starditoetuse programm.