Ehitisregistris valed andmed?

Kui hoone andmed on ehitisregistris aegunud, puudulikud või valed, saab neid parandada andmete esitamise teatise abil. Teatise võib esitada hoone omanik, kohalik omavalitsus või muu seotud isik. Enne hoone andmete uuendamist läheb teatis kohalikku omavalitsusse, kus kontrollitakse, kas esitatud andmed on piisavalt tõendatud. Kui on, kannab omavalitsus parandatud andmed ehitisregistrisse. 

Andmete esitamise teatist ei saa kasutada siis kui uued andmed (näiteks suurem hoone maht vmt) on tekkinud tegevusest, mis nõuab või oleks nõudnud ehitusloa taotlemist või ehitusteatise esitamist ning kui andmete parandamise eelduseks on ehitusseadustikus nimetatud pädeva asutuse läbi viidavad menetlused ja tehtavad toimingud (näiteks teiste osapoolte kaasamine). Sellisel juhul tuleb ehitisregistri kaudu tagantjärele esitada muu tegevusele vastav taotlus või teatis.

Kuidas käib ehitisregistris andmete muutmine?

Juhul kui ei ole tehtud ehitusluba/ehitusteatist nõudvaid ehitustöid, saab ehitisregistris olevate andmete muutmiseks esitada läbi ehitisregistri andmete esitamise teatise. Selleks tuleb logiga sisse ehitisregistrisse ja saabki alustada teatise koostamisega.

Kui muudetud on hoone ruumiplaneeringut, siis muuhulgas tuleb esitada mõõdistusprojekt (joonis koos tiitellehe ja seletuskirjaga). Mõõdistusprojekti koostajale kvalifikatsiooninõudeid pole ehk joonised võib ka koostada ise. Siiski aga tuleb lähtuda asjatundlikkuse põhimõttest ning joonised peavad olema selgelt loetavad, arusaadavad ja peab olema võimalik tuvastada tehnilisi andmeid.

Ehitise mõõtmete parandamine ehitisregistris

Andmete esitamise teatise koostamisel saab parandada ning täiendada ehitisregistris olevaid ehitise mõõtmeid. Sealjuures tuleks muidugi veenduda, et kõik need mõõtmed oleks näidatud ka mõõdistusprojektis. Ehitise mõõtmete arvestamine käib kindlate reeglite järgi ning see on paika pandud MTM määruses “Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused”. Lähemalt saab määrusega tutvuda SIIN

ehitise andmete parandamine ehitisregistris

Jäta mõõdistusprojekt ja andmete esitamise teatis meie hooleks

Kui soovite parandada registris oleva hoone või ruumi andmeid ja seda saab teha läbi teatise esitamise, siis võtke meiega julgelt ühendust. Teostame hoonete või ruumide mõõdistuse, koostame mõõdistusprojekti ning täidame andmete esitamise teatise teie eest.

Võta meiega ühendust! Saada küsimus või hinnapäring.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.