GEODEESIA TEENUSED

Ehitusjärgne mõõdistus, geoalus, teostusjoonis jt geodeetilised tööd


EHITUSJÄRGNE MÕÕDISTUS


Kasutusloa taotlemisel on vajalik ehitusjärgne teostusjoonis (ehitusjärgne kontrollmõõdistus).


GEOALUS


Geodeetiline alusplaan hoonete ja/või rajatiste projekteerimiseks, detailplaneeringu koostamiseks.

TEHNOVÕRGU TEOSTUSJOONIS


Elektrivõrgu teostusjoonis
Sidevõrgu teostusjoonis
Tänavavalgustuse teostusjoonis
Vee- ja kanalisatsioonitrassi teostusjoonis

MÄRKIMISTÖÖD


Vundamendi / hoone asukoha mahamärkimine.
Teede, platside, piirdeaia ja teiste rajatiste mahamärkimine.

MÕÕDISTUSPROJEKT


Hoonete mõõdistus seest ja väljast. Korruste plaanid, fassaadi joonised, lõiked. Andmete esitamine ehitisregistrisse.