EHITUSJÄRGNE MÕÕDISTUS


Kasutusloa taotlemisel on vajalik ehitusjärgne mõõdistus (ehitusjärgne kontrollmõõdistus / teostusjoonis / geodeesia)

GEOALUS


Geodeetiline alusplaan hoonete ja/või rajatiste projekteerimiseks, detailplaneeringu koostamiseks

TEHNOVÕRGU TEOSTUSJOONIS


Elektrivõrgu teostusjoonis
Sidevõrgu teostusjoonis
Tänavavalgustuse teostusjoonis
Vee- ja kanalisatsioonitrassi teostusjoonis

MÄRKIMISTÖÖD


Vundamendi / hoone asukoha mahamärkimine.
Teede, platside, piirdeaia ja teiste rajatiste mahamärkimine

MÕÕDISTUSPROJEKT, HOONETE MÕÕDISTUS


Hoonete mõõdistamine seest ja väljast. Korruste plaanid, fassaadi joonised, lõiked. Hoone arhitektuursed joonised. Jooniste digitaliseerimine

ANDMETE PARANDAMINE EHITISREGISTRIS


Mõõdistusprojekti koostamine ning andmete esitamise teatis ehitisregistrisse