Mõõdistusprojekt, inventariseerimine, maja mõõtmine, ruumide või korteri pindala mõõtmine, olemasoleva hoone jooniste koostamine, jooniste digitaliseerimine

Hoone mõõdistusprojekt võib osutuda vajalikuks kui hoonel puuduvad projekti joonised või projekt ei vasta tegelikkusele.

Mõõdistusprojekti koostamine on tihti nõutud näiteks kasutusloa taotlemisel, hoone ehitisregistrisse kandmiseks või andmete korrigeerimiseks. Samuti soovitakse digitaalseid mõõdistusjooniseid hoone laiendamise või ümberehituse projekteerimiseks.

Mõõdistusprojekti osad on: seletuskiri, hoone tehnilised andmed, asendiplaan, põhiplaan, korruste plaanid, vaated, lõiked.

Olemasoleva hoone jooniste koostamine vastavalt kliendi soovile

Maja või üksikute ruumide arhitektuursed joonised on tihtipeale vajalikud erinevatel eesmärkide täitmiseks. Mõistagi teostame hoone või konkreetsete ruumide mõõdistamist vajadusest lähtuvalt. Hoone mõõdistamine ning mõõdistusjooniste koostamine toimub sellises mahus, mis on parasjagu vajalik teie projekti jaoks.
Samuti on meie teenuste hulgas jooniste digitaliseerimine. Koostame maja, korteri või üksikute ruumide digitaalsed (sh AutoCAD DWG) joonised paberil oleva joonise järgi.

Kui Teil tekkis küsimusi või soovite hinnapakkumist, siis võtke julgelt ühendust.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Hoonete mõõdistamine, 3Dmudel
jooniste digitaliseerimine
Mõõdistusprojekt

Ehitise mõõtmed ja pindade arvestamine

Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused, sealhulgas ehitisealuse pinna, ehitise kõrguse ja sügavuse arvestamise alused on toodud MTM määruses ja sellega saab tutvuda SIIN