Geodeetilised mõõdistused ja omavalitsuste veebirakendused

Sellele lehele on kokku koondatud Harju maakonna omavalitsustes kasutusel olevate veebirakenduste lingid. Nendesse veebirakendustesse on koondatud geodeesiafirmade poolt teostatud geodeetilised mõõdistused. Rakendused lubavad autentimata kasutajatel vaadata mõõdistuste infot (mõõdistusala, teostaja, kuupäev jmt).

Kasutatavad rakendused ja rakenduste lingid

Laias laastus kasutatakse kahte erinevat rakendust. Enim on kasutused EVALD rakenduse geoarhiivi moodul. Neljas omavalitsuses on kasutusel GEOMÕÕDISTUSTE INFOSÜSTEEM GEOVEEB ja nii öelda erandiks on Rae vald, kus on kasutusel RAE VALLA GEOARHIIV.


Omavalitsused, kus on kasutused EVALD.
Pärast rakenduse avamist tuleb parempoolselt menüüribalt valida “Geo” (geoarhiiv).

* rakendus on olemas, aga geoarhiivi moodul puudub


Omavalitsused kus on kasutusel GEOMÕÕDISTUSTE INFOSÜSTEEM GEOVEEB
ja teistest eraldi RAE VALLA GEOARHIIV


Veel mõned kasulikud lingid

Tallinna kaardiarhiiv

Rakendusgeodeetiliste tööde aruanded