Omavalitsuste veebirakendused ja teised kasulikud lingid

Geodeetilised mõõdistused omavalitsuste andmekogudes

Sellele lehele on kokku koondatud Harju maakonna omavalitsuste veebirakendused, kuhu kogutakse kokku geodeesiafirmade poolt teostatud geodeetilised mõõdistused. Rakendused lubavad autentimata kasutajatel vaadata mõõdistuste infot (mõõdistusala, teostaja, kuupäev jmt).

Kasutatavad rakendused ja rakenduste lingid

Laias laastus kasutatakse kahte erinevat rakendust. Enim on kasutused EVALD rakenduse geoarhiivi moodul. Kolmes omavalitsuses on kasutusel GEOMÕÕDISTUSTE INFOSÜSTEEM GEOVEEB ja nii öelda erandiks on Rae vald, kus on kasutusel RAE VALLA GEOARHIIV.


Omavalitsused, kus on kasutused EVALD.
Pärast rakenduse avamist tuleb parempoolselt menüüribalt valida “Geo” (geoarhiiv).

* rakendus on olemas, aga geodeesiafirmad mõõdistusi ise lisada ei saa
** rakendus on olemas, aga geoarhiivi moodul puudub


Omavalitsused kus on kasutusel GEOMÕÕDISTUSTE INFOSÜSTEEM GEOVEEB
ja teistest eraldi RAE VALLA GEOARHIIV


Veel mõned kasulikud lingid

Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded

Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused

Tallinna kaardiarhiiv

Rakendusgeodeetiliste tööde aruanded