TEOSTUSJOONIS – tehnorajatiste teostusmõõdistus ja jooniste koostamine

Teostusjoonis tehnorajatistele


Teostame tehnovõrkude mahamärkimist enne ehitamise alustamist, mõõdistust ehituse ajal ning teostusjooniste koostamist.

– kanalisatsioonitrassi teostusjoonis
– veetrassi teostusjoonis
– elektrivõrgu teostusjoonis
– sidevõrgu teostusjoonis
– tänavavalgustuse teostusjoonisTopo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded

kanalisatsioonitrassi teostusjoonis