Usaldusväärne geoalus ehitusprojektile või detailplaneeringu koostamiseks

Täpne ja nõuetekohane geoalus ehk mingi konkreetse ala topo-geodeetiline uuring tuleb teha ehitustegevuse planeerimisel. Geodeetiline alusplaan on vajalik ka detailplaneeringu koostamisel.

Geoaluse tellimine – kiire ja lihtne protsess

Tellimine on üldiselt väga lihtne ja enamasti piisab vaid objekti aadressist ning lühikesest kirjeldusest, millise projekti jaoks geodeetilist uuringut vajate.

Geoaluse hind

Hind sõltub päris mitmest tegurist. Kui tegemist on tavalise elamumaaga, siis üldiselt ei ole niivõrd määrav krundi suurus. Pigem on oluline, kas krunt on lage plats või on tihedalt kaetud erinevate objektidega (hoonestus, tihe kõrghaljastus, tehnovõrgud ja erinevad rajatised). Laias laastus võib öelda, et mida vähem objekte, seda soodsam hind.

Geoaluse kehtivus ja uuendamine

Geodeetilisel alusplaanil endal ei ole kindlat kehtivuse tähtaega, aga üldjuhul nõutakse, et geoaluse vanus ei oleks rohkem kui üks aasta. Ka tehnovõrkude kooskõlastused kehtivad enamasti üks aasta. Kui Teil on olemas geoalus, aga see on koostatud aastaid tagasi, siis üldjuhul tuleb uue ehitusprojekti jaoks teha geoaluse uuendamine.

Milliseid andmeid geoalus kajastab?

Geodeetilisel alusplaanil näidatakse kogu maapealne situatsioon ning kõik tehnovõrgud (sh maa-alused). Samuti on näidatud maapinna kõrgused ja vajadusel ka samakõrgusjooned. Mõõdistusalas olevad maa-alused tehnovõrgud kooskõlastatakse vastava võrguvaldajaga. Topo-geodeetilise uurimistöö lõpptulemusena koostatakse digitaalne geodeetiline alusplaan ja tööde aruanne, mis esitatakse ka kohaliku omavalitsuse vastavasse andmekogusse. Harju maakonna omavalitsuste andmekogude kohta saab lähemalt vaadata SIIT.

geoalus, topo-geodeetiline alusplaan

Geoaluse koostamine

Pakume suuremahuliste geoaluste koostamist üle Eesti. Väiksemate projektide korral (nt elamu ja väiksemate rajatiste projektid) on meie põhiline tegevuspiirkond: Tallinn, Harjumaa ning Rapla, Järva ja Lääne-Viru maakond.

Küsi meilt pakkumist!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded