Vundamendi ja rajatiste asukohtade mahamärkimine

Vundamendi mahamärkimine jt märkimistööd


Hoone ehitamise alustamisel aitame täpsete asukohtade mahamärkimisega. Vundamendi mahamärkimine tehakse vastavalt kliendi soovile. Tavapäraselt märgime maha hoone nurgapunktid, kõrguse (±0.00) ja teljed (märktaradele). Muuhulgas saab märkida ka krundi sissesõidutee, piirdeaia, puurkaevu ja kõikide teiste tehnorajatiste täpsed asukohad.

Pakume ka suuremate tehnorajatiste mahamärkimist, teostusmõõdistust ja teostusjooniste koostamist.

vundamendi mahamärkimine