Vundamendi mahamärkimine ja kõikvõimalike rajatiste asukohtade mahamärkimine

Hoone ehitamise alustamisel aitame täpsete asukohtade mahamärkimisega. Vundamendi mahamärkimine tehakse vastavalt kliendi soovile. Tavapäraselt märgime maha hoone nurgapunktid, kõrguse (±0.00) ja teljed (märktaradele). Muuhulgas saab märkida ka krundi sissesõidutee, piirdeaia, puurkaevu ja kõikide teiste tehnorajatiste täpsed asukohad.

Pakume ka suuremate tehnorajatiste mahamärkimist, teostusmõõdistust ja teostusjooniste koostamist.

Küsi pakkumist

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
vundamendi mahamärkimine