Ehitusjärgne kontrollmõõdistus hoonele või rajatisele

Ehitusjärgne kontrollmõõdistus


Ehitusjärgne kontrollmõõdistus ehk ehitusjärgne mõõdistus on vajalik lisadokument kasutusoa taotlemisel.

Geodeetilise mõõdistustöö tulemusena koostatakse ehitusjärgne teostusjoonis, mis annab omavalitsusele kinnituse, et ehitustööd on tehtud vastavalt projektile.
Mõõdistus tehakse ehitamise lõppedes ning selle käigus mõõdistatakse ehitamise käigus tehtud maapealse situatsiooni ja tehnovõrkude muudatused.
Joonis peab kajastama kõiki ehitamise käigus tehtud muudatusi, teostusmõõdistatud maa-aluseid tehnovõrke ning ehituseelset säilinud maapealset situatsiooni ja maa-aluseid tehnovõrke. Muuhulgas on tuuakse välja hoone(te) ning asjakohasel juhul ka rajatiste koordinaadid ja üldised mõõtmed.

Kontrollmõõdistuse tellimine

Meie meeskond on enam kui kümne aasta jooksul teinud erinevas mahus ehitusjärgseid mõõdistusi nii Tallinnas, Harjumaal kui ka kaugemates piirkondades.
Küsige meilt pakkumist!

Ehitusjärgne kontrollmõõdistus esitatakse omavalitsuse vastavasse andmekogusse

Omavalitsused kasutavad erinevaid veebirakendusi. Kõige suurem omavalitsus on Tallinn ja seal on kasutusel Tallinna geomõõdistuste infosüsteem Geoveeb. Sama lahendust kasutab ka Harku vald. Suur osa omavalitsusi kasutab EVALD rakenduse geoarhiivi moodulit. Harjumaa omavalitsuste kohta saab täpsemalt vaadata SIIT.