Ehitusjärgne kontrollmõõdistus

Ehitusjärgne kontrollmõõdistus või lihtsamini öeldes ehitusjärgne mõõdistus on geodeetiline mõõdistustöö, mille tulemusena koostatakse hoone või rajatise ehitusjärgne teostusjoonis. See joonis on vajalik lisadokument kasutusoa taotlemisel.

Ehitusjärgne teostusjoonis

Vaata PDF näidisfaili

Ehitusjärgse teostusjoonise üks eesmärk on anda ülevaatlik tervikpilt püstitatud hoonetest ja/või rajatistest.
Mõõdistus tehakse ehitamise lõppedes ning selle käigus mõõdistatakse ehitamise käigus tehtud maapealse situatsiooni ja tehnovõrkude muudatused. Joonis peab kajastama kõiki ehitamise käigus tehtud muudatusi, teostusmõõdistatud maa-aluseid tehnovõrke ning ehituseelset säilinud maapealset situatsiooni. Muuhulgas on tuuakse välja hoone(te) ning asjakohasel juhul ka rajatiste koordinaadid ja üldised mõõtmed.

Ehitusjärgne kontrollmõõdistus esitatakse omavalitsuse vastavasse andmekogusse ning ehitisregistrisse

Reeglina tuleb kõik geodeetilised mõõdistustööd esitada muuhulgas ka kohalikule omavalitsusele. Valdavalt käib dokumentide esitamine läbi vastava veebirakenduse. Kasutusel on erinevaid rakendusi. Kõige suurem omavalitsus on Tallinn ja seal on kasutusel Tallinna geomõõdistuste infosüsteem Geoveeb. Sama lahendust kasutab ka näiteks Harku vald. Suur osa omavalitsusi kasutab aga hoopis EVALD rakenduse geoarhiivi moodulit. Harjumaa omavalitsustes kasutusel olevate veebirakenduste kohta saab täpsemalt vaadata SIIT.
Ehitisregistrisse tuleb kanda ehitusjärgne teostusjoonis vastava kasutusloa taotluse või kasutusteatise lisadokumentide alla. Ühtlasi tuleb vajadusel korrigeerida ehitise mõõtmed ning laadida üles geodeetilise mõõdistamise teel saadud ehitise koordinaadid.

Kontrollmõõdistuse tellimine

Meie meeskond on enam kui kümne aasta jooksul teinud erinevas mahus ehitusjärgseid mõõdistusi nii Tallinnas, Harjumaal kui ka kaugemates piirkondades. Hea meelega teostame ehitusjärgse kontrollmõõdistuse ka teie objektil. Hinnapäringu jaoks palun täitke allolev päringuvorm.

Küsige meilt pakkumist!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.