Ehitusjärgne mõõdistus hoonele või rajatisele

Ehitusjärgne mõõdistus Ehitusjärgne kontrollmõõdistus Ehitusjärgne teostusjoonis Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan


Ehitusjärgne mõõdistus kasutusloa taotlemisel

Omavalitsused nimetavad seda erinevalt, aga tegemist on siiski ühe ja sama dokumendiga. Ehitusjärgne mõõdistus, ehitusjärgne kontrollmõõdistus vmt – lõpptulemuseks on ikka ehitusjärgne teostusjoonis, mis on vajalik dokument kasutusloa saamiseks.

Ehitusjärgne teostusjoonis ja selle koostamine

Geodeetilise mõõdistustöö tulemusena koostatakse teostusjoonis, mis annab omavalitsusele kinnituse, et ehitustööd on tehtud vastavalt projektile.
Teostusmõõdistamine tehakse ehitamise lõppedes ning selle käigus mõõdistatakse ehitamise käigus tehtud maapealse situatsiooni ja tehnovõrkude muudatused.
Joonis peab kajastama kõiki ehitamise käigus tehtud muudatusi, teostusmõõdistatud maa-aluseid tehnovõrke ning ehituseelset säilinud maapealset situatsiooni ja maa-aluseid tehnovõrke. Lisaks ka ehitise koordinaate ja üldiseid mõõtmeid. Joonis esitatakse PDF ja DWG formaadis ning koordinaadid tekstifailis.

Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded

Mõõdistuse tellimine

Meie meeskond on enam kui kümne aasta jooksul teinud erinevas mahus ehitusjärgseid mõõdistusi nii Tallinnas, Harjumaal kui ka kaugemates piirkondades. Küsige meilt pakkumist!