Olemasolevate hoonete mõõdistamine ja arhitektuursete jooniste koostamine

Elamu või ka teist tüüpi hoonete mõõdistamine võib osutuda vajalikuks kui hoonel puuduvad projekti joonised või projekt ei vasta tegelikkusele. Hoonete või üksikute ruumide mõõdistamist ja digitaalsete jooniste koostamist vajatakse erinevatel eesmärkidel. Kõige sagedamini soovitakse jooniseid järgnevalt: hoone ehitisregistrisse kandmine, ehitisregistris olevate andmete korrigeerimine, kasutusloa taotlus, ruumide täpse pindala mõõtmine, hoone laiendamine või ümberehitus.

Olemasoleva hoone jooniste koostamine vastavalt kliendi soovile

Teostame hoone või konkreetsete ruumide mõõdistamist vajadusest lähtuvalt. Hoone mõõdistamine ning mõõdistusjooniste koostamine toimub sellises mahus, mis on parasjagu vajalik teie projekti jaoks. Võimalik on koostada täiskomplektne hoone mõõdistusprojekt (seletuskiri, hoone tehnilised andmed, asendiplaan, põhiplaan, korruste plaanid, vaated, lõiked) või siis mingi konkreetse osa või ruumi detailne joonis.
Samuti on meie teenuste hulgas jooniste digitaliseerimine. Koostame maja, korteri või üksikute ruumide digitaalsed (sh AutoCAD DWG) joonised paberil oleva joonise järgi.

Kui Teil tekkis küsimusi või soovite hinnapakkumist, siis võtke julgelt ühendust.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Hoonete mõõdistamine, mõõdistusprojekt, 3D mudel
hoone mõõdistus ja jooniste digitaliseerimine

Ehitise mõõtmed ja pindade arvestamine

Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused, sealhulgas ehitisealuse pinna, ehitise kõrguse ja sügavuse arvestamise alused on toodud MTM määruses ja sellega saab tutvuda SIIN