Silt: Hoone Mõõdistamine

  • HOONETE MÕÕDISTAMINE, INVENTARISEERIMISE JOONISED

    Olemasolevate hoonete mõõdistamine ja arhitektuursete jooniste koostamine Elamu või ka teist tüüpi hoonete mõõdistamine võib osutuda vajalikuks kui hoonel puuduvad projekti joonised või projekt ei vasta tegelikkusele. Hoonete või üksikute ruumide mõõdistamist ja digitaalsete jooniste koostamist vajatakse erinevatel eesmärkidel. Kõige sagedamini soovitakse jooniseid järgnevalt: hoone ehitisregistrisse kandmine, ehitisregistris olevate andmete korrigeerimine, kasutusloa taotlus, ruumide täpse…