Silt: Ehitusjärgne kontrollmõõdistus

  • EHITUSJÄRGNE MÕÕDISTUS KASUTUSLOA JAOKS

    Ehitusjärgne mõõdistus hoone või rajatise kasutusloa taotlemisel Ehitusjärgne kontrollmõõdistus ehk ehitusjärgne mõõdistus on geodeetiline mõõdistustöö, mille tulemusena koostatakse ehitusjärgne teostusjoonis. See joonis on vajalik lisadokument kasutusoa taotlemisel. Ehitusjärgne teostusjoonis on nn tervikpilt kõikidest püstitatud hoonetest ja/või rajatistest. Mõõdistus tehakse ehitamise lõppedes ning selle käigus mõõdistatakse ehitamise käigus tehtud maapealse situatsiooni ja tehnovõrkude muudatused. Joonis peab…

  • EHITUSJÄRGNE KONTROLLMÕÕDISTUS -Tallinn, Harjumaa

    Ehitusjärgne kontrollmõõdistus Ehitusjärgne kontrollmõõdistus või lihtsamini öeldes ehitusjärgne mõõdistus on geodeetiline mõõdistustöö, mille tulemusena koostatakse hoone või rajatise ehitusjärgne teostusjoonis. See joonis on vajalik lisadokument kasutusoa taotlemisel. Ehitusjärgne teostusjoonis Vaata PDF näidisfaili Ehitusjärgse teostusjoonise üks eesmärk on anda ülevaatlik tervikpilt püstitatud hoonetest ja/või rajatistest.Mõõdistus tehakse ehitamise lõppedes ning selle käigus mõõdistatakse ehitamise käigus tehtud maapealse…

  • Ehitusjärgne kontrollmõõdistus kasutusloa jaoks

    Ehitusjärgne kontrollmõõdistus ehk ehitusjärgne mõõdistus hoone või rajatise kasutusloa taotlemisel Ehitusjärgne kontrollmõõdistus ehk ehitusjärgne mõõdistus on geodeetiline mõõdistustöö, mille tulemusel koostatakse ehitusjärgne teostusjoonis. Selle mõõdistuse eesmärk on anda omavalitsusele kinnitus, et ehitustööd on tehtud vastavalt projektile ja väljastatud ehitusloale. See dokument on vajalik ehitise kasutusloa taotlemisel. Ehitusjärgne kontrollmõõdistus (ehitusjärgne teostusjoonis) seaduses ja määrustes Ehitusseadustik §…