Silt: Ehitusjärgne kontrollmõõdistus

  • Ehitusjärgne kontrollmõõdistus Ehitusjärgne kontrollmõõdistus ehk ehitusjärgne mõõdistus on vajalik lisadokument kasutusoa taotlemisel. Geodeetilise mõõdistustöö tulemusena koostatakse ehitusjärgne teostusjoonis, mis annab omavalitsusele kinnituse, et ehitustööd on tehtud vastavalt projektile. Mõõdistus tehakse ehitamise lõppedes ning selle käigus mõõdistatakse ehitamise käigus tehtud maapealse situatsiooni ja tehnovõrkude muudatused.Joonis peab kajastama kõiki ehitamise käigus tehtud muudatusi, teostusmõõdistatud maa-aluseid tehnovõrke ning…

  • Ehitusjärgne kontrollmõõdistus Ehitusjärgne kontrollmõõdistus ehk ehitusjärgne mõõdistus on vajalik lisadokument kasutusoa taotlemisel. Geodeetilise mõõdistustöö tulemusena koostatakse ehitusjärgne teostusjoonis, mis annab omavalitsusele kinnituse, et ehitustööd on tehtud vastavalt projektile. Mõõdistus tehakse ehitamise lõppedes ning selle käigus mõõdistatakse ehitamise käigus tehtud maapealse situatsiooni ja tehnovõrkude muudatused.Joonis peab kajastama kõiki ehitamise käigus tehtud muudatusi, teostusmõõdistatud maa-aluseid tehnovõrke ning…

  • Ehitusjärgne kontrollmõõdistus ehk ehitusjärgne mõõdistus hoone või rajatise kasutusloa taotlemisel Ehitusjärgne kontrollmõõdistus ehk ehitusjärgne mõõdistus on geodeetiline mõõdistustöö, mille tulemusel koostatakse ehitusjärgne teostusjoonis. Selle mõõdistuse eesmärk on anda omavalitsusele kinnitus, et ehitustööd on tehtud vastavalt projektile ja väljastatud ehitusloale. See dokument on vajalik ehitise kasutusloa taotlemisel. Ehitusjärgne kontrollmõõdistus (ehitusjärgne teostusjoonis) seaduses ja määrustes Ehitusseadustik §…