Silt: ehitusjärgne mõõdistus hind

  • EHITUSJÄRGNE MÕÕDISTUS KASUTUSLOA JAOKS

    Ehitusjärgne mõõdistus hoone või rajatise kasutusloa taotlemisel Ehitusjärgne kontrollmõõdistus ehk ehitusjärgne mõõdistus on geodeetiline mõõdistustöö, mille tulemusena koostatakse ehitusjärgne teostusjoonis. See joonis on vajalik lisadokument kasutusoa taotlemisel. Ehitusjärgne teostusjoonis on nn tervikpilt kõikidest püstitatud hoonetest ja/või rajatistest. Mõõdistus tehakse ehitamise lõppedes ning selle käigus mõõdistatakse ehitamise käigus tehtud maapealse situatsiooni ja tehnovõrkude muudatused. Joonis peab…

  • EHITUSJÄRGNE KONTROLLMÕÕDISTUS -Tallinn, Harjumaa

    Ehitusjärgne kontrollmõõdistus Ehitusjärgne kontrollmõõdistus või lihtsamini öeldes ehitusjärgne mõõdistus on geodeetiline mõõdistustöö, mille tulemusena koostatakse hoone või rajatise ehitusjärgne teostusjoonis. See joonis on vajalik lisadokument kasutusoa taotlemisel. Ehitusjärgne teostusjoonis Vaata PDF näidisfaili Ehitusjärgse teostusjoonise üks eesmärk on anda ülevaatlik tervikpilt püstitatud hoonetest ja/või rajatistest.Mõõdistus tehakse ehitamise lõppedes ning selle käigus mõõdistatakse ehitamise käigus tehtud maapealse…

  • Hind – kui palju maksab ehitusjärgne mõõdistus?

    Kui palju maksab elamu ehitusjärgne mõõdistus ja kuidas kujuneb hind? Ehitusjärgse mõõdistuse hind sõltub objekti asukohast, keerukusest ning hoonete ja rajatiste mahust. Peamised tegurid, mis hinda mõjutavad on: Võtame näiteks üksikelamu koos kõrvalhoonega Harju maakonnas, katastriüksus 2000-3000m² ning haljastus, teed, platsid, terrassid, piirdeaed ja muud rajatised on keskmise uuselamu mahus. Sellise objekti puhul kujuneb ehitusjärgse…