Silt: ehitusjärgne mõõdistus hind

  • Ehitusjärgne kontrollmõõdistus Ehitusjärgne kontrollmõõdistus ehk ehitusjärgne mõõdistus on vajalik lisadokument kasutusoa taotlemisel. Geodeetilise mõõdistustöö tulemusena koostatakse ehitusjärgne teostusjoonis, mis annab omavalitsusele kinnituse, et ehitustööd on tehtud vastavalt projektile. Mõõdistus tehakse ehitamise lõppedes ning selle käigus mõõdistatakse ehitamise käigus tehtud maapealse situatsiooni ja tehnovõrkude muudatused.Joonis peab kajastama kõiki ehitamise käigus tehtud muudatusi, teostusmõõdistatud maa-aluseid tehnovõrke ning…

  • Ehitusjärgne kontrollmõõdistus Ehitusjärgne kontrollmõõdistus ehk ehitusjärgne mõõdistus on vajalik lisadokument kasutusoa taotlemisel. Geodeetilise mõõdistustöö tulemusena koostatakse ehitusjärgne teostusjoonis, mis annab omavalitsusele kinnituse, et ehitustööd on tehtud vastavalt projektile. Mõõdistus tehakse ehitamise lõppedes ning selle käigus mõõdistatakse ehitamise käigus tehtud maapealse situatsiooni ja tehnovõrkude muudatused.Joonis peab kajastama kõiki ehitamise käigus tehtud muudatusi, teostusmõõdistatud maa-aluseid tehnovõrke ning…

  • Milline on elamu ehitusjärgse mõõdistuse hind ja kuidas see kujuneb Ehitusjärgse mõõdistuse hind sõltub objekti keerukusest ning hoonete ja rajatiste mahust. Peamised tegurid, mis hinda mõjutavad on: Näiteks – üksikelamu koos kõrvalhoonega Harju maakonnas, katastriüksus 2000-3000m² ning haljastus, teed, platsid, terrassid, piirdeaed ja muud rajatised on keskmise uuselamu mahus. Sellisel juhul on tõenäoliselt ehitusjärgse mõõdistuse…